Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :143298
   
Ime zdravila : MIOCHOL-E
Poimenovanje zdravila : MIOCHOL-E 20 mg prašek in vehikel za raztopino
Kratko poimenovanje zdravila : MIOCHOL-E 20 mg prašek za razt.za intraolularno vkapavanje viala 1x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za raztopino za intraokularno vkapavanje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :škatla z eno vialo s praškom in eno ampulo z vehiklom
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz za posamično zdravljenje - Zdravilo se uporablja na podlagi zahteve lečečega zdravnika in mnenja ogovorne osebe klinike oziroma inštituta na njegovo osebno odgovornost.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EB09
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EBParasimpatikomimetiki
S01EB09acetilholin
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : acetilholin
 
Zadnja sprememba podatkov :18.04.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Ni podatkov.    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 841-182/2017 06.09.2017 Velja do : 06.09.2018
Datum preneh. trženja zdravila : 06.03.2020
Imetnik dovoljenja / potrdila : LENIS d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 18.04.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :