Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :112941
   
Ime zdravila : MIOCHOL-E
Poimenovanje zdravila : MIOCHOL-E intraokularna raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : MIOCHOL-E intraokularna razt. viala 20 mg 12x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za raztopino za intraokularno vkapavanje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :12 viala
Pakiranje :škatla z 12 vialami z 20 mg praška ter 12 ampulami z 2 ml topila in filtrom
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz za posamično zdravljenje - Zdravilo se uporablja na podlagi zahteve lečečega zdravnika in mnenja ogovorne osebe klinike oziroma inštituta na njegovo osebno odgovornost.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje :/ - Način/režim izdaje ni določen.
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EB09
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EBParasimpatikomimetiki
S01EB09acetilholin
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : acetilholin
 
Zadnja sprememba podatkov :07.07.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Ni podatkov.    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : / 13.10.2010 Velja do : 13.10.2011
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 07.07.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :