Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146990
   
Ime zdravila : Gardasil
Poimenovanje zdravila : Gardasil 9 suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : Gardasil 9 susp.za inj. brizga 0,5 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000157291 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo (0,5 ml) in 2 iglama
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BM03
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BMCepiva proti virusom papiloma
J07BM03virusi papiloma, tipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : virusi papiloma, tipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
 
Zadnja sprememba podatkov :14.02.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 papiloma virus tip 6, L1 protein
30 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 11, L1 protein
40 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 16, L1 protein
60 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 18, L1 protein
40 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 31, L1 protein
20 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 33, L1 protein
20 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 45, L1 protein
20 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 52, L1 protein
20 µg / 0,5 ml
 papiloma virus tip 58, L1 protein
20 µg / 0,5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 101,6 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum dovoljenja : EU/1/15/1007/002 30.06.2015 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : MSD VACCINS
162 avenue Jean Jaures
69007 Lyon

Zadnja sprememba podatkov : 14.02.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :