Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :150599
   
Ime zdravila : Retitren
Poimenovanje zdravila : Retitren 20 mg mehke kapsule
Kratko poimenovanje zdravila : Retitren 20 mg mehka kaps. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapsula, mehka
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 kapsula
Pakiranje :škatla s 30 kapsulami (2 x 15 kapsul v pretisnem dvojnem traku)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :Za zdravilo je uveden PPN (program za preprečevanje nosečnosti)
Program(i) nadzorovanega dostopa :Za zdravilo ni zahteve za PND (program(i) nadzorovanega dostopa)
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : D10BA01
DZDRAVILA ZA BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽNEGA TKIVA
D10ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE AKEN
D10BZdravila za sistemsko zdravljenje aken
D10BARetinoidi za zdravljenje aken
D10BA01izotretinoin
 
Zadnja sprememba podatkov :13.09.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapsula, mehka
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :15 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 izotretinoin
20 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P*
Omejitve predpis. :
  Le za zdravljenje hujših oblik aken odpornih na ustrezne standardne oblike zdravljenja s sistemskimi antibiotiki in lokalno terapijo. Omejitev predpisovanja na dermatologe.
Zadnja sprem. pod. : 08.12.2023
 
Velja od : 01.01.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 12,64 €
Dogovorjena cena : 10,43 €
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene : D
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od : 07.05.2021
Velja od :
Velja od : 01.01.2024
Zadnja sprememba podatkov : 03.05.2021
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2023
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-166/2020-3 26.11.2020 Velja do : 12.10.2025
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet : H/20/02745/002
Imetnik dovoljenja / potrdila : BELUPO, d.o.o., Ljubljana
Dvorakova ulica 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 13.09.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :