Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :063916
   
Ime zdravila : Flixotide
Poimenovanje zdravila : FLIXOTIDE DISKUS 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjeni
Kratko poimenovanje zdravila : FLIXOTIDE DISKUS 100 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm.
   
EAN oznaka :3837000015171 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje, odmerjeni
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 odmerek
Pakiranje :škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60 odmerki praška za inhaliranje
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03BA05
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03BDruga zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, za inhaliranje
R03BAGlukokortikoidi
R03BA05flutikazon
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : flutikazon
 
Zadnja sprememba podatkov :09.10.2015    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje, odmerjeni
Stična ovojnina :diskus
Št. enot v stični ovojnini :60 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 flutikazonpropionat
100 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 11.09.2019
 
Velja od : 30.07.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 6,59 €
Dogovorjena cena :
NPV : 5,46 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 30.07.2019
Velja od : 15.06.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 11.09.2019
Zadnja sprememba podatkov : 13.06.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10024-130/2014-7 05.02.2015 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GSK d.o.o., Ljubljana
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 09.10.2015

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 6000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,6 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012