Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :058440
   
Ime zdravila : Gopten
Poimenovanje zdravila : Gopten 0,5 mg trde kapsule
Kratko poimenovanje zdravila : Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :20 kapsula
Pakiranje :škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Stalno prenehanje opravljanja prometa
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : C09AA10
CZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C09ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SISTEM
C09AZaviralci angiotenzinske konvertaze, enokomponentna zdravila
C09AAZaviralci angiotenzinske konvertaze, enokomponentna zdravila
C09AA10trandolapril
 
Zadnja sprememba podatkov :09.12.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 trandolapril
0,5 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-67/2022-3 17.10.2022 Velja do : 17.10.2022
Datum preneh. trženja zdravila : 17.10.2022 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Mylan IRE Healthcare Ltd
Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate
13 Dublin
Irska

Zadnja sprememba podatkov : 09.12.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 10  mg
Dnevni definirani odmerek : 2  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012