Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :138488
   
Ime zdravila : Altacef
Poimenovanje zdravila : Altacef 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Kratko poimenovanje zdravila : Altacef 1 g prašek za razt.za inj./inf. viala 1x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :1 viala
Pakiranje :škatla z 1 vialo z 1 g praška
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intravenska uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :H - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Napovedano stalno prenehanje opravljanja prometa
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : J01DD01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J01ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
J01DDrugi betalaktamski antibiotiki
J01DDCefalosporini tretje generacije
J01DD01cefotaksim
 
Zadnja sprememba podatkov :20.04.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0 viala
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 cefotaksim
1 g / 1 viala
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-7/2016-3 28.04.2016 Velja do : 28.04.2016
Datum preneh. trženja zdravila : 28.04.2016 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : ALTAMEDICS d.o.o.
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 20.04.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 1  g
Dnevni definirani odmerek : 4  g  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012