Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146650
   
Ime zdravila : Bimanox
Poimenovanje zdravila : Bimanox 2 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : Bimanox 2 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml
   
EAN oznaka :3837000153835 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 ml
Pakiranje :škatla s plastenko s 5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :potekajoča motnja v preskrbi
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EA05
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EASimpatikomimetiki za zdravljenje glavkoma (zelene mrene)
S01EA05brimonidin
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : brimonidin
 
Zadnja sprememba podatkov :31.05.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 brimonidin
1,3 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 11.09.2019
 
Velja od : 30.07.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 4,47 €
Dogovorjena cena :
NPV : 4,11 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 30.07.2019
Velja od : 15.07.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 11.09.2019
Zadnja sprememba podatkov : 13.07.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-65/2015-4 28.09.2018 Velja do : 06.10.2019
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20
51000 Rijeka

Zadnja sprememba podatkov : 31.05.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :