Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :023450
   
Ime zdravila : Canifug
Poimenovanje zdravila : Canifug 10 mg/1 ml dermalno pršilo, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : Canifug 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml
   
EAN oznaka :3837000022117 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :dermalno pršilo, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 steklenica
Pakiranje :škatla s steklenico z mehanskim razpršilnikom s 30 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Dermalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : D01AC01
DZDRAVILA ZA BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽNEGA TKIVA
D01ANTIMIKOTIKI ZA ZDRAVLJENJE DERMATOLOŠKIH BOLEZNI
D01AAntimikotiki za lokalno zdravljenje
D01ACDerivati imidazola in triazola
D01AC01klotrimazol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : klotrimazol
 
Zadnja sprememba podatkov :15.10.2013    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :dermalno pršilo, raztopina
Stična ovojnina :steklenica
Št. enot v stični ovojnini :30 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klotrimazol
10 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 14.09.2012
 
Velja od : 28.09.2012
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 3,42 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29.11.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-2557/12 13.11.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Dr. A. Wolff
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld

Zadnja sprememba podatkov : 15.10.2013

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :