Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :149776
   
Ime zdravila : Valtricom
Poimenovanje zdravila : Valtricom 10 mg/320 mg/25 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Valtricom 10 mg/320 mg/25 mg film.obl.tbl. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :Za zdravilo ni uveden PPN (program za preprečevanje nosečnosti)
Program(i) nadzorovanega dostopa :Za zdravilo ni zahteve za PND (program(i) nadzorovanega dostopa)
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : C09DX01
CZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C09ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SISTEM
C09DBlokatorji receptorjev za angiotenzin II (ARBs), kombinacije
C09DXBlokatorji receptorjev za angiotenzin II (ARBs), druge kombinacije
C09DX01valsartan, amlodipin in hidroklorotiazid
 
Zadnja sprememba podatkov :23.11.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 amlodipin
10 mg / 1 tableta
 hidroklorotiazid
25 mg / 1 tableta
 valsartan
320 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 20.03.2024
 
Velja od : 29.03.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 11,88 €
Dogovorjena cena :
NPV : 5,9 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 0,44
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 29.03.2024
Velja od : 01.01.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 09.05.2024
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2023
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1011-23/2023-8 26.10.2023 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet : H/19/02557/137
Imetnik dovoljenja / potrdila : KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8000 Novo mesto
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 23.11.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :