Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :147820
   
Ime zdravila : Perindopril/amlodipin STADA
Poimenovanje zdravila : Perindopril/amlodipin STADA 8 mg/5 mg tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Perindopril/amlodipin STADA 8 mg/5 mg tbl. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Stalno prenehanje opravljanja prometa
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : C09BB04
CZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C09ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SISTEM
C09BZaviralci angiotenzinske konvertaze, kombinacije
C09BBZaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci kalcijevih kanalčkov
C09BB04perindopril in amlodipin
 
Zadnja sprememba podatkov :31.03.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 amlodipin
5 mg / 1 tableta
 perindopril
6,68 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1011-35/2020-6 16.07.2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemčija

Zadnja sprememba podatkov : 31.03.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :