Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :148803
   
Ime zdravila : ProQuad
Poimenovanje zdravila : ProQuad prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : ProQuad prašek in vehikel za susp.za inj.brizga viala 1x
   
EAN oznaka :3837000175219 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :1 viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel) + 2 igli
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna/subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BD54
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BDCepiva proti ošpicam
J07BD54mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam z oslabljenimi virusi
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam z oslabljenimi virusi
 
Zadnja sprememba podatkov :03. 11. 2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za suspenzijo za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0 viala
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 virus ošpic (sev Enders Edmonston), živ, oslabljen
1000 CCID50 / 1 viala
 virus rdečk (sev Wistar RA 27/3), živ, oslabljen
10000 CCID50 / 1 viala
 virus varicella (sev Oka/Merck)
1000 CCID50 / 1 viala
 virus mumpsa (sev Jeryl Lynn (nivo B)), živ, oslabljen
10000 CCID50 / 1 viala
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    
Farmacevtska oblika :vehikel za parenteralno uporabo
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 viala
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 vehikel
0,5 ml / 1 viala
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum dovoljenja : 1024-63/2017-2 23. 10. 2017 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : MSD VACCINS
162 avenue Jean Jaures
69007 Lyon

Zadnja sprememba podatkov : 03. 11. 2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :