Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146918
   
Ime zdravila : Afreloxa
Poimenovanje zdravila : Afreloxa 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Afreloxa 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 tableta
Pakiranje :škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu iz Al/Al)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : J01CR02
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J01ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
J01CBetalaktamski antibiotiki, penicilini
J01CRKombinacije penicilinov z zaviralci laktamaz beta
J01CR02amoksicilin in zaviralec laktamaz beta
 
Zadnja sprememba podatkov :25.01.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 amoksicilin
875 mg / 1 tableta
 klavulanska kislina
125 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-86/2017-3 13.10.2017 Velja do : 13.10.2017
Datum preneh. trženja zdravila : 13.10.2017 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Actavis Group PTC ehf.
Dalshraun 1
220 Hafnarfjördur
Islandija

Zadnja sprememba podatkov : 25.01.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :