Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :123790
   
Ime zdravila : PENTAXIM
Poimenovanje zdravila : PENTAXIM prašek in suspenzija za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : PENTAXIM prašek v viali in susp. 0,5 ml v brizgi za susp.za inj. viala 1x
   
EAN oznaka :3837000056310 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :prašek in suspenzija za suspenzijo za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in priloženima 2 injekcijskima iglama
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07CA06
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07CKombinacije bakterijskih in virusnih cepiv
J07CAKombinacije bakterijskih in virusnih cepiv
J07CA06mešano cepivo proti davici, hemofilusu influence, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in tetanusu
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : mešano cepivo proti davici, hemofilusu influence, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in tetanusu
 
Zadnja sprememba podatkov :14. 02. 2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za suspenzijo za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 davični toksoid
30 I.E. / 0,5 ml
 hemaglutinin, filamentozni
25 I.E. / 0,5 ml
 tetanusni toksoid
40 I.E. / 0,5 ml
 toksoid B. pertussis
25 I.E. / 0,5 ml
 poliovirus tipa 1 (sev Mahoney), inaktivirani
40 I.E. / 0,5 ml
 poliovirus tipa 2 (sev MEF-1), inaktivirani
8 I.E. / 0,5 ml
 poliovirus tipa 3 (sev Saukett), inaktivirani
32 I.E. / 0,5 ml
 polisaharid hemofilusa tipa b
10 I.E. / 0,5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 brizga
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 vehikel
0,5 ml / 1 brizga
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 20,39 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01. 07. 2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29. 06. 2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10024-188/2017-7 07. 02. 2020 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Sanofi Pasteur
14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon

Zadnja sprememba podatkov : 14. 02. 2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :