Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :145450
   
Ime zdravila : Canesten
Poimenovanje zdravila : Canesten1 set 500 mg mehke vaginalne kapsule in 10 mg/g krema
Kratko poimenovanje zdravila : Canesten1 set 500 mg mehke vaginal.kaps. in 10 mg/g krema 20 g
   
EAN oznaka :3837000141856 
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :vaginalna kapsula, mehka in krema
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 set
Pakiranje :škatla z 1 vaginalno kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu) s tubo z 20 g kreme in 1 aplikatorjem za vaginalno kapsulo
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Vaginalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : G01AF02
GZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL TER SPOLNI HORMONI
G01GINEKOLOŠKA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA IN ANTISEPTIKI
G01AProtimikrobna zdravila in antiseptiki brez kombinacij s kortikosteroidi
G01AFDerivati imidazola
G01AF02klotrimazol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : klotrimazol
 
Zadnja sprememba podatkov :09.05.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :vaginalna kapsula, mehka
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :1 set
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klotrimazol
500 mg / 1 set
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    
Farmacevtska oblika :krema
Stična ovojnina :tuba
Št. enot v stični ovojnini :20 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klotrimazol
10 mg / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 1001-10/2017-19 29.05.2019 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : BAYER d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 09.05.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :