Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :093734
   
Ime zdravila : Encepur
Poimenovanje zdravila : Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : Encepur za odrasle 1,5 mcg/0,5 ml susp.za inj.brizga z iglo 0,5 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000078794 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo (z iglo) z 0,5 ml suspenzije
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :potekajoče začasno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BA01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BACepiva proti virusom encefalitisa
J07BA01cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu, s celimi virusi, inaktivirano
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu, s celimi virusi, inaktivirano
 
Zadnja sprememba podatkov :27. 03. 2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 virus klopnega meningoencefalitisa, inaktivirani
3 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17. 04. 2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 26,59 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01. 07. 2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29. 06. 2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-39/2021-3 08. 03. 2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Bavarian Nordic A/S
Phillip Heymans Alle 3
2900 Hellerup

Zadnja sprememba podatkov : 27. 03. 2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :