Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :043001
   
Ime zdravila : VERORAB
Poimenovanje zdravila : VERORAB ne manj kot 2,5 I.U. inaktiviranega virusa stekline/1 odmerek (0,5 ml suspenzije) prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : VERORAB najmanj 2,5 I.U. inakt.virusa stekline/odm.(0,5 ml) susp.za inj.viala 1x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :škatla z 1 vialo s praškom in 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ - Zdravilo je na seznamu esencialnih zdravil (EZ) ali nujno potrebnih zdravil (NPZ) in se uporablja, kadar z zdravili z dovoljenjem za promet ni mogoče doseči enakovrednih terapevtskih izidov.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje :/ - Način/režim izdaje ni določen.
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BG01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BGCepiva proti steklini
J07BG01cepivo proti steklini, s celimi virusi, inaktivirano
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti steklini, s celimi virusi, inaktivirano
 
Zadnja sprememba podatkov :07. 09. 2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 cepivo proti steklini z inaktiviranimi virusi
2,5 inf.e. / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 39,88 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01. 07. 2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29. 06. 2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz nujnega zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 842-62/2021 03. 03. 2021 Velja do : 03. 03. 2022
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : NIJZ
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 07. 09. 2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :