Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :145347
   
Ime zdravila : NEBIDO
Poimenovanje zdravila : NEBIDO 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : NEBIDO 1000 mg/4 ml razt.za inj. viala 4 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000139693 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :škatla z 1 vialo s 4 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet; Zdravilo z dovoljenjem za promet;
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : G03BA03
GZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL TER SPOLNI HORMONI
G03SPOLNI HORMONI IN ZDRAVILA ZA URAVNAVANJE DELOVANJA SPOLOVIL
G03BAndrogeni
G03BADerivati 3-oksoandrost-4-ena
G03BA03testosteron
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : testosteron
 
Zadnja sprememba podatkov :17.06.2017    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :4 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 testosteron
157,9 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista : A*
Omejitve predpis. : 1. Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami. 2. Zdravilo se financira v okviru 2.1 splošne in družinske medicine, 2.2. specialistične zunajbolnišnične dejavnosti.
Zadnja sprem. pod. : 04.02.2022
 
Velja od : 01.03.2022

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 95,66 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 16.07.2022
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 14.07.2022
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-71/2017-5 13.06.2017 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : BAYER d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 17.06.2017

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :