Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :141606
   
Ime zdravila : Tramadolijev klorid/paracetamol Grünenthal
Poimenovanje zdravila : Tramadolijev klorid/paracetamol Grünenthal 37,5 mg/325 mg šumeče tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Tramadolijev klorid/paracetamol Grunenthal 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 20x
   
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :šumeča tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :20 tableta
Pakiranje :škatla z 20 tabletami (5 x 4 tablet v dvojnem traku)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Omejena količina enkratne izdaje
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N02AX52
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02AOpioidi
N02AXDrugi opioidi
N02AX52tramadol, kombinacije
 
Zadnja sprememba podatkov :01.08.2014    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :šumeča tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :4 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 paracetamol
325 mg / 1 tableta
 Tramadol
32,94 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 5363-U-I-792/12 04.07.2012 Velja do : 04.07.2012
Datum preneh. trženja zdravila : 04.07.2012 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Gruenenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
52078 Aachen
Nemčija

Zadnja sprememba podatkov : 01.08.2014

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :