Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :151068
   
Ime zdravila : Rapid SARS-Cov-2 Antigen Test Card
Poimenovanje zdravila : Rapid SARS-Cov-2 Antigen Test Card; Xiamen Boson Biotech Co., Ltd
Kratko poimenovanje zdravila : HAG test za samotestiranje na SARS-Cov-2 1x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :/
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 test
Pakiranje :škatla z 1 testom
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Medicinski pripomoček
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : /
/-
/-
/-
/-
/-
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : -
 
Zadnja sprememba podatkov :26. 08. 2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Ni podatkov.    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : Velja do : 26. 05. 2022
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : MAJBERT Pharm d.o.o.
Stegne 23A
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 26. 08. 2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :