Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :143725
   
Ime zdravila : TRUSOPT
Poimenovanje zdravila : TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 ml
Pakiranje :Škatla s kapalno plastenko po 5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ - Zdravilo je na seznamu esencialnih zdravil (EZ) ali nujno potrebnih zdravil (NPZ) in se uporablja, kadar z zdravili z dovoljenjem za promet ni mogoče doseči enakovrednih terapevtskih izidov.
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EC03
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01ECZaviralci karboanhidraze
S01EC03dorzolamid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : dorzolamid
 
Zadnja sprememba podatkov :07.12.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Ni podatkov.    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 8,8 €
Dogovorjena cena :
NPV : 2,99 €
Tip cene : IVDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 6,36
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.08.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.07.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz nujnega zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 842-411/2019 04.11.2019 Velja do : 04.11.2020
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : MEDIS, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231 Ljubljana - Črnuče

Zadnja sprememba podatkov : 07.12.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :