Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :041599
   
Ime zdravila : VARIVAX
Poimenovanje zdravila : VARIVAX prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : VARIVAX susp.za inj.viala + brizga 1x
   
EAN oznaka :3837000099218 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 odmerek
Pakiranje :škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom in 2 nepritrjenima iglama
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna/subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BK01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BKCepiva proti noricam
J07BK01cepivo proti noricam z oslabljenimi virusi
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti noricam z oslabljenimi virusi
 
Zadnja sprememba podatkov :09. 07. 2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za suspenzijo za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 virus varicella (sev Oka/Merck)
1350 PFU / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17. 04. 2012  
Farmacevtska oblika :vehikel za parenteralno uporabo
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 voda za injekcije
1 ml / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17. 04. 2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 31,84 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01. 07. 2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29. 06. 2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10121-600/2017-6 31. 01. 2018 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 09. 07. 2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :