Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :147451
   
Ime zdravila : Cosyrel
Poimenovanje zdravila : Cosyrel 10 mg/10 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Cosyrel 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x
   
EAN oznaka :3837000161557 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Količina osnovnih enot za aplikacijo :30 tableta
Pakiranje :škatla z 1 polipropilenskim vsebnikom opremljenim z zmanjševalcem pretoka iz polietilena majhne gostote in belim neprosojnim zamaškom s sušilnim gelom s 30 filmsko obloženimi tabletami
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : C09BX02
CZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C09ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SISTEM
C09BZaviralci angiotenzinske konvertaze, kombinacije
C09BXZaviralci angiotenzinske konvertaze, druge kombinacije
C09BX02bisoprolol in perindopril
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : bisoprolol in perindopril
 
Zadnja sprememba podatkov :20.03.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :30 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 bisoprolol
8,49 mg / 1 tableta
 perindopril
6,79 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : VC
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 6,98 €
Dogovorjena cena :
NPV : 5,54 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 1,2
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10123-69/2016-7 02.02.2018 Velja do : 26.02.2021
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : SERVIER PHARMA d.o.o.
Podmilščakova ulica 24
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 20.03.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :