Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :002070
   
Ime zdravila : Tafen
Poimenovanje zdravila : Tafen nasal 50 mikrogramov/odmerek pršilo za nos, suspenzija
Kratko poimenovanje zdravila : TAFEN NASAL 50 mcg/odmerek pršilo za nos 200 odm.
   
EAN oznaka :3837000072631 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 steklenica
Pakiranje :škatla s stekleničko z nastavkom in s pokrovčkom za 200 odmerkov (vpihov)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Nazalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R01AD05
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R01ZDRAVILA ZA BOLEZNI NOSNE SLUZNICE
R01ADekongestivi in druga zdravila za lokalno zdravljenje nosne sluznice
R01ADKortikosteroidi
R01AD05budezonid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : budezonid
 
Zadnja sprememba podatkov :23.12.2015    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Stična ovojnina :steklenica
Št. enot v stični ovojnini :200 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 budezonid
50 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 6,39 €
Dogovorjena cena :
NPV : 3,57 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 3,09
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-906/08 16.06.2008 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Lek d.d.
Verovškova ulica 57
1526 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 23.12.2015

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 10000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,2 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012