Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :018058
   
Ime zdravila : Canesten
Poimenovanje zdravila : Canesten3 200 mg vaginalne tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Canesten3 200 mg vaginal.tbl. 3x
   
EAN oznaka :3837000086904 
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Vaginalna tableta
Količina osnovnih enot za aplikacijo :3 tableta
Pakiranje :škatla s 3 vaginalnimi tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) in 1 aplikatorjem
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Vaginalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : G01AF02
GZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL TER SPOLNI HORMONI
G01GINEKOLOŠKA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA IN ANTISEPTIKI
G01AProtimikrobna zdravila in antiseptiki brez kombinacij s kortikosteroidi
G01AFDerivati imidazola
G01AF02klotrimazol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : klotrimazol
 
Zadnja sprememba podatkov :09.05.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Vaginalna tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :3 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klotrimazol
200 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 01.06.2012
 
Velja od : 01.06.2012
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 5,05 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-2022/11 28.10.2011 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : BAYER d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 09.05.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 600 g
Dnevni definirani odmerek : 0,1 g
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012