Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :601810
   
Ime zdravila : NATRIJEV KLORID
Poimenovanje zdravila : Natrijev klorid 10 % raztopina za inhaliranje, 10 x 10 g
Kratko poimenovanje zdravila : Natrijev klorid 10 % razt.za inhal. 10 g 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Raztopina za inhaliranje
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 g
Pakiranje :sterilni vsebnik
Zaščitni element : -
Pravni status dovoljenja :Magistralno zdravilo
Pot uporabe :
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
 
ATC oznaka : R07AX
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R07DRUGA ZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R07ADruga zdravila za bolezni dihal
R07AXDruga zdravila za bolezni dihal
R07AXDruga zdravila za bolezni dihal
 
Zadnja sprememba podatkov :16.06.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Raztopina
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :10 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 natrijev klorid
0,1 g / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P*
Omejitve predpis. :
  Za bolnike s cistično fibrozo, primarno ciliarno diskinezijo in z bronhiektazijami.
Zadnja sprem. pod. : 08.12.2023
 
Velja od : 01.01.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka :
Št. in datum odločbe/potrdila :   Velja do :
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila :Zadnja sprememba podatkov :

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :