Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :052604
   
Ime zdravila : MORFIN Alkaloid
Poimenovanje zdravila : MORFIN Alkaloid 20 mg/ml raztopina za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : MORFIN Alkaloid 20 mg/ml razt.za inj. ampula 1ml 10x
   
EAN oznaka :3837000013511 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :10 ampula
Pakiranje :škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine (2 x 5 ampul v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna/subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Izdaja na posebni zdravniški recept
Trigonik (absolutna prepoved upravljanja vozil)
Omejena količina enkratne izdaje
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : N02AA01
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02AOpioidi
N02AAOpiati
N02AA01morfin
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : morfin
 
Zadnja sprememba podatkov :13.01.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :ampula
Št. enot v stični ovojnini :1 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 morfin
15,2 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 9,41 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-472/12 13.03.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : ALKALOID - INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana - Črnuče

Zadnja sprememba podatkov : 13.01.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 152 g
Dnevni definirani odmerek : 0,1 g
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012