Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :095281
   
Ime zdravila : Valdacir
Poimenovanje zdravila : Valdacir 1000 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Valdacir 1000 mg film.obl.tbl. 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 tableta
Pakiranje :škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : J05AB11
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J05ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE VIRUSNIH INFEKCIJ
J05AZdravila z direktnim delovanjem na viruse
J05ABNukleozidi in nukleotidi (razen zaviralcev reverzne transkriptaze)
J05AB11valaciklovir
 
Zadnja sprememba podatkov :25.01.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 valaciklovir
1000 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-167/2017-3 12.01.2018 Velja do : 12.01.2018
Datum preneh. trženja zdravila : 12.01.2018 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Actavis Group PTC ehf.
Dalshraun 1
220 Hafnarfjördur
Islandija

Zadnja sprememba podatkov : 25.01.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 10000  g
Dnevni definirani odmerek : 3  g  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012