Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146396
   
Ime zdravila : Tectiam
Poimenovanje zdravila : Tectiam 40 mg gastrorezistentne tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Tectiam 40 mg gastrorezist.tbl. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :gastrorezistentna tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s 30 tabletami (3x10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : A02BC02
AZDRAVILA ZA BOLEZNI PREBAVIL IN PRESNOVE
A02ZDRAVILA ZA KISLINSKO POGOJENE BOLEZNI
A02BZdravila za zdravljenje peptične razjede in gastroezofagealne refluksne bolezni (gerb)
A02BCZaviralci protonske črpalke
A02BC02pantoprazol
 
Zadnja sprememba podatkov :12.08.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :gastrorezistentna tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 pantoprazol
40 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-117/2015-3 06.05.2016 Velja do : 06.05.2016
Datum preneh. trženja zdravila : 06.05.2016 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Takeda GmbH
Byk-Gulden-Str. 2
78467 Konstanz
Nemčija

Zadnja sprememba podatkov : 12.08.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :