Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :040134
   
Ime zdravila : Td-pur
Poimenovanje zdravila : Td-pur suspenzija za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : Td-pur susp.za inj.brizga 0,5 ml 10x
   
EAN oznaka :3837000025217 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :10 brizga
Pakiranje :škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5 ml suspenzije in 10 injekcijskimi iglami
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07AM51
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07ABakterijska cepiva
J07AMCepiva proti tetanusu
J07AM51tetanusni toksoid v kombinaciji z davičnim toksoidom
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : tetanusni toksoid v kombinaciji z davičnim toksoidom
 
Zadnja sprememba podatkov :27. 03. 2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 davični toksoid
2 I.E. / 0,5 ml
 tetanusni toksoid
20 I.E. / 0,5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17. 04. 2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10024-119/2015-3 29. 02. 2016 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GSK Vaccines GmbH
Emil-von Behring Strasse 76
35041 Marburg

Zadnja sprememba podatkov : 27. 03. 2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :