Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :140813
   
Ime zdravila : DIAMOX
Poimenovanje zdravila : DIAMOX SR 250 mg kapsule s podaljšanim sproščanjem
Kratko poimenovanje zdravila : DIAMOX SR 250 mg kaps.s prirej.sprošč. 30x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
Količina osnovnih enot za aplikacijo :30 kapsula
Pakiranje :škatla s 30 kapsulami
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ - Zdravilo je na seznamu esencialnih zdravil (EZ) ali nujno potrebnih zdravil (NPZ) in se uporablja, kadar z zdravili z dovoljenjem za promet ni mogoče doseči enakovrednih terapevtskih izidov.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :potekajoča motnja v preskrbi
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EC01
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01ECZaviralci karboanhidraze
S01EC01acetazolamid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : acetazolamid
 
Zadnja sprememba podatkov :20.09.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :0 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 acetazolamid
250 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 09.08.2012
 
Velja od : 22.08.2012
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 17,3 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 842-359/2019 02.09.2019 Velja do : 02.09.2020
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : LENIS d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 20.09.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :