Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :113794
   
Ime zdravila : Telmisartan Liconsa
Poimenovanje zdravila : Telmisartan Liconsa 40 mg tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Telmisartan Liconsa 40 mg tbl. 90x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :90 tableta
Pakiranje :škatla z 90 tabletami (18 x 5 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :Za zdravilo ni uveden PPN (program za preprečevanje nosečnosti)
Program(i) nadzorovanega dostopa :Za zdravilo ni zahteve za PND (program(i) nadzorovanega dostopa)
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : C09CA07
CZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C09ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SISTEM
C09CBlokatorji receptorjev za angiotenzin II (ARBs), enokomponentna zdravila
C09CABlokatorji receptorjev za angiotenzin II (ARBs), enokomponentna zdravila
C09CA07telmisartan
 
Zadnja sprememba podatkov :07.03.2024    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :5 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 telmisartan
40 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-14/2024-3 28.02.2024 Velja do : 28.02.2024
Datum preneh. trženja zdravila : 28.02.2024 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Laboratorios Liconsa S.A.
Calle Dulcinea S/n
28805 Alcala de Henares
Španija

Zadnja sprememba podatkov : 07.03.2024

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 3600  mg
Dnevni definirani odmerek : 40  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 07.03.2024