Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :147070
   
Ime zdravila : Diverin
Poimenovanje zdravila : Diverin ZIPP 400 mg mehke kapsule
Kratko poimenovanje zdravila : Diverin ZIPP 400 mg mehka kaps. 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapsula, mehka
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 kapsula
Pakiranje :škatla z 10 kapsulami (1 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : M01AE01
MZDRAVILA ZA BOLEZNI MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA
M01ZDRAVILA S PROTIVNETNIM IN PROTIREVMATIČNIM UČINKOM
M01ANesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila
M01AEDerivati propionske kisline
M01AE01ibuprofen
 
Zadnja sprememba podatkov :31.03.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapsula, mehka
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 ibuprofen
400 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 10121-313/2015-11 22.01.2016 Velja do : 07.08.2020
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Lek d.d.
Verovškova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 31.03.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :