Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :148176
   
Ime zdravila : Brinzolamid Sandoz
Poimenovanje zdravila : Brinzolamid Sandoz 10 mg/ml kapljice za oko, suspenzija
Kratko poimenovanje zdravila : Brinzolamid Sandoz 10 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml
   
EAN oznaka :3837000169263 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 ml
Pakiranje :škatla z 1 kapalnim vsebnikom z navojno zaporko z zaščito pred poseganjem v zdravilo s 5 ml suspenzije
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EC04
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01ECZaviralci karboanhidraze
S01EC04brinzolamid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : brinzolamid
 
Zadnja sprememba podatkov :02.09.2017    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, suspenzija
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :5 vsebnik
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 brinzolamid
10 mg / 1 vsebnik
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Novo dovoljenje za promet
Št. in datum dovoljenja : 1010-89/2016-10 05.04.2017 Velja do : 05.04.2022
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Sandoz d.d.
VEROVŠKOVA ULICA 57
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 02.09.2017

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :