Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :148584
   
Ime zdravila : Ritonavir Accord
Poimenovanje zdravila : Ritonavir Accord 100 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Ritonavir Accord 100 mg film.obl.tbl. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s plastenko z za otroke varno navojno zaporko s 30 tabletami
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : J05AE03
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J05ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE VIRUSNIH INFEKCIJ
J05AZdravila z direktnim delovanjem na viruse
J05AEZaviralci proteaz
J05AE03ritonavir
 
Zadnja sprememba podatkov :31.03.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :30 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 ritonavir
100 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-178/2018-3 27.03.2019 Velja do : 18.08.2022
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
Ul. Tasmowa 7
02-677 Warsaw
Poljska

Zadnja sprememba podatkov : 31.03.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :