Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :120944
   
Ime zdravila : Lamotrigin Aurobindo
Poimenovanje zdravila : Lamotrigin Aurobindo 25 mg tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Lamotrigin Aurobindo 25 mg tbl. 21x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :21 tableta
Pakiranje :škatla z 21 tabletami (3 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil)
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N03AX09
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N03ANTIEPILEPTIKI
N03AAntiepileptiki
N03AXDrugi antiepileptiki
N03AX09lamotrigin
 
Zadnja sprememba podatkov :19.09.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :7 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 lamotrigin
25 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 5363-U-I-399/11 12.06.2012 Velja do : 24.06.2012
Datum preneh. trženja zdravila : 24.06.2012 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Aurobindo Pharma Limited
Ares, Odyssey Business Park
HA46QD South Ruislip
Združeno kraljestvo

Zadnja sprememba podatkov : 19.09.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 525  g
Dnevni definirani odmerek : 0,3  g  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012