Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :147257
   
Ime zdravila : Pragiola
Poimenovanje zdravila : Pragiola 50 mg trde kapsule
Kratko poimenovanje zdravila : Pragiola 50 mg trda kaps. 56x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :56 kapsula
Pakiranje :škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil)
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N02BF02
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02BDrugi analgetiki in antipiretiki
N02BFGabapentinoidi
N02BF02pregabalin
 
Zadnja sprememba podatkov :21.02.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :14 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 pregabalin
50 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1011-38/2019-12 05.06.2020 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8000 Novo mesto
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 21.02.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :