Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :148036
   
Ime zdravila : Aritavi
Poimenovanje zdravila : Aritavi 60 mg trde gastrorezistentne kapsule
Kratko poimenovanje zdravila : Aritavi 60 mg trde gastrorezist.kaps. 28x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :gastrorezistentna kapsula, trda
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :28 kapsula
Pakiranje :škatla z vsebnikom z navojno zaporko in sušilnim sredstvom z 28 kapsulami
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil)
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N06AX21
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N06PSIHOANALEPTIKI
N06AAntidepresivi
N06AXDrugi antidepresivi
N06AX21duloksetin
 
Zadnja sprememba podatkov :25.01.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :gastrorezistentna kapsula, trda
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :28 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 duloksetin
60 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-140/2017-3 10.11.2017 Velja do : 10.11.2017
Datum preneh. trženja zdravila : 10.11.2017 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Actavis Group PTC ehf.
Dalshraun 1
220 Hafnarfjördur
Islandija

Zadnja sprememba podatkov : 25.01.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :