Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :029491
   
Ime zdravila : Boostrix
Poimenovanje zdravila : Boostrix suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : Boostrix susp.za inj.brizga brizga 0,5 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000108521 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in 1 injekcijsko iglo
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07AJ52
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07ABakterijska cepiva
J07AJCepiva proti oslovskemu kašlju
J07AJ52cepivo proti oslovskemu kašlju s prečiščenimi antigeni in toksoidi
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti oslovskemu kašlju s prečiščenimi antigeni in toksoidi
 
Zadnja sprememba podatkov :13. 08. 2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 davični toksoid
2 I.E. / 1 ml
 hemaglutinin, filamentozni
8 I.E. / 1 ml
 tetanusni toksoid
20 I.E. / 1 ml
 pertaktin
2,5 I.E. / 1 ml
 toksoid oslovskega kašlja
8 I.E. / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17. 04. 2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 13,86 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01. 07. 2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29. 06. 2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-67/2021-8 17. 06. 2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de l Institut 89
1330 Rixensart

Zadnja sprememba podatkov : 13. 08. 2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :