Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :008389
   
Ime zdravila : Lamictal
Poimenovanje zdravila : Lamictal 5 mg žvečljive/disperzibilne tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Lamictal 5 mg disperz./žveč.tbl. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :žvečljiva/disperzibilna tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Stalno prenehanje opravljanja prometa
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil)
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : N03AX09
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N03ANTIEPILEPTIKI
N03AAntiepileptiki
N03AXDrugi antiepileptiki
N03AX09lamotrigin
 
Zadnja sprememba podatkov :13.08.2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :žvečljiva/disperzibilna tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 lamotrigin
5 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 20.03.2024
 
Velja od : 29.03.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 2,5 €
Dogovorjena cena :
NPV : 2,5 €
Tip cene : IVDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 29.03.2024
Velja od : 01.08.2023
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 09.05.2024
Zadnja sprememba podatkov : 30.07.2023
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-56/2021-9 17.06.2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
24 Dublin
Irska

Zadnja sprememba podatkov : 13.08.2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 150  g
Dnevni definirani odmerek : 0,3  g  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012