Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :150448
   
Ime zdravila : Hidroksiklorokinijev sulfat Accord
Poimenovanje zdravila : Hidroksiklorokinijev sulfat Accord 200 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Hidroksiklorokinijev sulfat Accord 200 mg film.obl.tbl. 20x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :20 tableta
Pakiranje :škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : P01BA02
PANTIPARAZITIKI, INSEKTICIDI IN REPELENTI
P01ANTIPROTOZOIKI
P01BAntimalariki
P01BAAminokinolini
P01BA02hidroksiklorokin
 
Zadnja sprememba podatkov :27.11.2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 hidroksiklorokinijev sulfat
200 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Novo dovoljenje za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1010-28/2020-9 13.05.2020 Velja do : 13.05.2025
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
Ul. Tasmowa 7
02-677 Warsaw
Poljska

Zadnja sprememba podatkov : 27.11.2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :