Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :148570
   
Ime zdravila : Humira
Poimenovanje zdravila : Humira 80 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
Kratko poimenovanje zdravila : Humira 80 mg razt.za inj. peresnik 0,8 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000172829 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 peresnik
Pakiranje :1 napolnjen injek. peresnik (0,8 ml raztopine), 2 alkoholna zloženca v pretisnem omotu
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : L04AB04
LZDRAVILA Z DELOVANJEM NA NOVOTVORBE IN IMUNOMODULATORJI
L04ZDRAVILA ZA ZAVIRANJE IMUNSKE ODZIVNOSTI
L04AZdravila za zaviranje imunske odzivnosti
L04ABZaviralci tumorje-nekrotizirajočega faktorja alfa (TNF-alfa)
L04AB04adalimumab
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : adalimumab
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjen injekcijski peresnik
Št. enot v stični ovojnini :0 peresnik
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 adalimumab
80 mg / 1 peresnik
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70*
Omejitve predpis. :
  1. Za zdravljenje revmatoidnega artritisa, juvenilnega idiopatskega artritisa, aksialnega spondiloartritisa, psoriatičnega artritisa. Zdravilo lahko indicira revmatolog ali revmatološko usmerjen internist (tega določi Klinični oddelek za revmatologijo) na osnovi izpolnjenih pogojev za uvedbo in prenehanje zdravljenja z biološkim zdravilom in je bolnik vpisan in voden v elektronskem registru BioRx.si. Za otroke zdravilo indicira revmatolog Pediatrične klinike UKC Ljubljana. 2. Za zdravljenje Chronove bolezni in ulceroznega kolitisa. Za odrasle lahko zdravilo indicira gastroenterolog kliničnega oddelka po predhodnem soglasju Konzilija za kronične vnetne črevesne bolezni. Za otroke lahko zdravilo indicira gastroenterolog Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali Klinike za pediatrijo UKC Maribor. 3. Za zdravljenje psoriaze. Zdravilo lahko indicira dermatolog na osnovi izpolnjenih pogojev za uvedbo in prenehanje zdravljenja z biološkim zdravilom v elektronskem registru BioRx.si. 4. Za zdravljenje zmerne do hude oblike Hidradenitis supurativa. Zdravilo lahko indicira dermatovenerolog po predhodnem soglasju konzilija Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana ali Oddelka za kožne in spolne bolezni UKC Maribor. 5. Za zdravljenje kroničnega neinfekcijskega uveitisa pri bolnikih, ki so odporni na zdravljenje s sistemskimi kortikosteroidi in vsaj enim klasičnim imunomodulirajočim zdravilom. Zdravilo lahko indicira okulist uveitolog Očesne klinike UKC Ljubljana.
Zadnja sprem. pod. : 13.06.2019
 
Velja od : 28.06.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 571,47 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum dovoljenja : 1024-40/2017-2 10.07.2017 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen/Rhein

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :