Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :600415
   
Ime zdravila : Pilokarpin mazilo za oči
Poimenovanje zdravila : PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2% 5 g
Kratko poimenovanje zdravila : PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2% 5 g
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :mazilo za oko
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 g
Pakiranje :škatla s tubo s 5 g mazila
Zaščitni element : -
Pravni status dovoljenja :Galensko zdravilo
Pot uporabe :Epilezijska uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EB01
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EBParasimpatikomimetiki
S01EB01pilokarpin
Vir podatka : Neuradna sprememba podatka na podlagi spremembe šifranta WHO.
Slovenski naziv ATC klasifikacije : pilokarpin
 
Zadnja sprememba podatkov :30.04.2012    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :mazilo za oko
Stična ovojnina :tuba
Št. enot v stični ovojnini :5 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 pilokarpinijev klorid
20 mg / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 01.06.2012
 
Velja od : 01.06.2012
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka :
Št. in datum dovoljenja :   Velja do :
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila :


Zadnja sprememba podatkov :

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 100 mg
Dnevni definirani odmerek : 40 mg
Zadnja sprememba podatkov : 02.08.2012