Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :114138
   
Ime zdravila : Altasomil
Poimenovanje zdravila : Altasomil 100 mg tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Altasomil 100 mg tbl. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N06BA07
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N06PSIHOANALEPTIKI
N06BPsihostimulansi, učinkovine za zdravljenje hiperkinezije in učinkovine za obnavljanje celic CŽS
N06BASimpatomimetiki s centralnim delovanjem
N06BA07modafinil
 
Zadnja sprememba podatkov :14.03.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :15 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 modafinil
100 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P*
Omejitve predpis. :
  Le za bolnike z narkolepsijo po priporočilu somnologa Inštituta za klinično nevrofiziologijo Nevrološke klinike UKC Ljubljana.
Zadnja sprem. pod. : 08.12.2023
 
Velja od : 01.01.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 31,24 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2023
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 10121-664/2018-6 14.02.2019 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : ALTAMEDICS d.o.o.
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 14.03.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 3000  g
Dnevni definirani odmerek : 0,3  g  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012