Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :300837
   
Ime zdravila : Echinaforce
Poimenovanje zdravila : Echinaforce Duo tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Echinaforce Duo tbl. 40x
   
EAN oznaka :3837000042344 
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Tableta
Količina osnovnih enot za aplikacijo :40 tableta
Pakiranje :škatla s steklenim vsebnikom s 40 tabletami
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp l+p - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R07AX
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R07DRUGA ZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R07ADruga zdravila za bolezni dihal
R07AXDruga zdravila za bolezni dihal
R07AXDruga zdravila za bolezni dihal
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : Druga zdravila za bolezni dihal
 
Zadnja sprememba podatkov :03.12.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Tableta
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :40 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 tekoči ekstrakt zeli sveže škrlatne ehinaceje
1140 mg / 1 tableta
 tinktura korenine sveže škrlatne ehinaceje
60 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : HN/02/01747/005 25.09.2019 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : FARMEDICA d.o.o. Ljubljana
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 03.12.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :