Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :046540
   
Ime zdravila : Trandolapril Arrow
Poimenovanje zdravila : Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kapsule
Kratko poimenovanje zdravila : Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :28 kapsula
Pakiranje :škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : C09AA10
CZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C09ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SISTEM
C09AZaviralci angiotenzinske konvertaze, enokomponentna zdravila
C09AAZaviralci angiotenzinske konvertaze, enokomponentna zdravila
C09AA10trandolapril
 
Zadnja sprememba podatkov :01.08.2014    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :14 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 trandolapril
0,5 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 5363-U-I-1660/10 27.11.2012 Velja do : 20.01.2013
Datum preneh. trženja zdravila : 20.01.2013 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Arrow Generics Limited
Unit 2, Eastman Way, Stevenage
9999 Nerazvrščeno
Združeno kraljestvo

Zadnja sprememba podatkov : 01.08.2014

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 14  mg
Dnevni definirani odmerek : 2  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012