Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :151041
   
Ime zdravila : Amoksicilin Belupo
Poimenovanje zdravila : Amoksicilin Belupo 1000 mg disperzibilne tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Amoksicilin Belupo 1000 mg disperz.tbl. 16x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :disperzibilna tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :16 tableta
Pakiranje :škatla s 16 tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :Za zdravilo ni uveden PPN (program za preprečevanje nosečnosti)
Program(i) nadzorovanega dostopa :Za zdravilo ni zahteve za PND (program(i) nadzorovanega dostopa)
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : J01CA04
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J01ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJ
J01CBetalaktamski antibiotiki, penicilini
J01CAŠirokospektralni penicilini
J01CA04amoksicilin
 
Zadnja sprememba podatkov :02.02.2024    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :disperzibilna tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :8 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 amoksicilin
1000 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 20.03.2024
 
Velja od : 29.03.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 3,54 €
Dogovorjena cena :
NPV : 3,53 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 0,01
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 30.05.2024
Velja od : 01.07.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 04.07.2024
Zadnja sprememba podatkov : 29.06.2024
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Novo dovoljenje za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1010-17/2020-12 29.07.2021 Velja do : 29.07.2026
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet : H/21/02835/002
Imetnik dovoljenja / potrdila : Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48000 Koprivnica
Hrvaška

Zadnja sprememba podatkov : 02.02.2024

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :