Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :073237
   
Ime zdravila : Skinoren
Poimenovanje zdravila : Skinoren 200 mg/g krema
Kratko poimenovanje zdravila : SKINOREN 200 mg/g krema 30 g
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :krema
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :1 tuba
Pakiranje :škatla s tubo s 30 g kreme
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Dermalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : D10AX03
DZDRAVILA ZA BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽNEGA TKIVA
D10ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE AKEN
D10AZdravila za lokalno zdravljenje aken
D10AXDruga zdravila za lokalno zdravljenje aken
D10AX03azelainska kislina
 
Zadnja sprememba podatkov :30.01.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :krema
Stična ovojnina :tuba
Št. enot v stični ovojnini :30 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 azelainska kislina
200 mg / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 08.12.2023
 
Velja od : 01.01.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 6,57 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2023
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-84/2019-4 17.01.2020 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : LEO Pharma A/S
Industrieparken 55
2750 Ballerup
Danska

Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :