Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :034916
   
Ime zdravila : Alvesco
Poimenovanje zdravila : Alvesco 160 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom
Kratko poimenovanje zdravila : Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov
   
EAN oznaka :3837000098563 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :inhalacijska raztopina pod tlakom
Količina osnovnih enot za aplikacijo :60 vpih
Pakiranje :škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z zaporko in ustnikom (60 odmerkov)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03BA08
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03BDruga zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, za inhaliranje
R03BAGlukokortikoidi
R03BA08ciklezonid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : ciklezonid
 
Zadnja sprememba podatkov :11.05.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :inhalacijska raztopina pod tlakom
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :60 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 ciklesonid
160 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 29.11.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 15,69 €
Dogovorjena cena :
NPV : 13,87 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 29.11.2019
Velja od : 15.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 13.01.2020
Zadnja sprememba podatkov : 13.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-41/2017-4 25.09.2017 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : AstraZeneca AB
Kvarnbergagatan 12
151 85 Södertalje

Zadnja sprememba podatkov : 11.05.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 9600 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,16 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012