Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :601243
   
Ime zdravila : PILOKARPINIJEV KLORID
Poimenovanje zdravila : Pilokarpinijev klorid 2% kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : Pilokarpinijev klorid 2% kapljice za oko razt. 10 ml
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :10 g
Pakiranje :temna kapalna steklenička z 10 ml raztopine
Zaščitni element : -
Pravni status dovoljenja :Magistralno zdravilo
Pot uporabe :
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EB01
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EBParasimpatikomimetiki
S01EB01pilokarpin
Vir podatka : Neuradna sprememba podatka na podlagi spremembe šifranta WHO.
Slovenski naziv ATC klasifikacije : pilokarpin
 
Zadnja sprememba podatkov :03.08.2017    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :kapalni vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :10 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 pilokarpinijev klorid
0,02 g / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70*
Omejitve predpis. :
  Samo na osnovi izvida oftalmologa.
Zadnja sprem. pod. : 28.03.2018
 
Velja od : 01.10.2018
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka :
Št. in datum dovoljenja :   Velja do :
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila :


Zadnja sprememba podatkov :

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :